eae986c18c4fdf685ed695266aa43d1a

การกลับมาที่ทุกคนรอคอยของแพทย์มากฝีมือ อาจารย์คิม กับสไตล์การรักษาคนไข้ในรูปแบบเฉพาะของตนเองที่จะมุ่งหมายรักษาทั้งร่างกายและหัวใจ